Politika o privatnosti korisnika

Namjena ove politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje internetskih stranica https://vivatip.hr namjenama i temeljem obrade osobnih podataka od strane Vivatip d.o.o.

U VIVATIP-u cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), konvencijama (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Vivatip zaprimiti od vas kada posjetite Vivatip.hr internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa VIVATIP korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

 

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka Vivatip d.o.o. Ninska ulica 24, 10360 Sesvete

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi: info@vivatip.hr

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

VIVATIP, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti prikuplja sljedeće osobne podatke:

– osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);

– kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s VIVATIP-om (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva);
– kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s VIVATIP (internetska stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
– podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
– podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavatelja;
– podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
– druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.
– VIVATIP ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili VIVATIP za obradu ima zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je detaljnije objašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka.

Namjena obrade i temelj za obradu podataka

VIVATIP prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova:

– zakon i ugovorni odnosi
– zakonski (legitimni) interes
– privola pojedinca tj. kupca

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s VIVATIP-om, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke:

Primjerice ukoliko s VIVATIP-om ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresu za dostavu, telefonski broj) VIVATIP neće biti u mogućnosti sklopiti s vama Ugovor o prodaji robe na daljinu, tj. narudžbu proizvoda i shodno tome neće moći isporučiti proizvod(e) jer neće imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku.