Medalja po narudžbi – Karate Grand Prix Samobor

Medalje po narudžbi su personalizirane medalje.
Prema željama klijenta dogovara se kompletan profesionalni dizajn medalje kao i:
• veličina (promjer) medalje
• debljina
• tehnika kovanja ili lijevanja
• jednostrana ili obostrana izvedba dizajna na medalji
• količina

Kategorija: